Mutual regulation of tumour vessel normalization and immunostimulatory reprogramming

Mutual regulation of tumour vessel normalization and immunostimulatory reprogramming
Lin Tian, Amit Goldstein, Hai Wang, Hin Ching Lo, Ik Sun Kim, Thomas Welte, Kuanwei Sheng, Lacey E. Dobrolecki, Xiaomei Zhang, Nagireddy Putluri, Thuy L. Phung, Sendurai A. Mani, Fabio Stossi, Arun Sreekumar, ..., Xiang H.-F. Zhang. (Apr 13, 2017) Nature 544(7649):250-254. [DOI]